dimarts, 4 d’octubre de 2011

L'acció geològica del vent

L'atmosfera és la part gasosa que envolta el nostre planeta. Està composada d'un 21% d'oxigen i un 78% de nitrogen. 1% restant es principalment vapor d'aigua amb una barreja de gasos menors on predomina el diòxid de carboni. La composició tan peculiar de la nostra atmosfera és la que afavoreix l'existència de vida al nostre planeta. La proporció de gasos està en un delicat equilibri. Si hagués menys oxigen del que hi ha, ens ofegaríem doncs no n'hi hauria prou per respirar. Si hagués més, la seva alta capacitat corrosiva destruiria tota la vida del planeta. I qui és el que s'encarrega de mantenir aquest equilibri? la flora. Tots els éssers vius autòtrofs del planeta s'encarreguen de mantenir els nivells d'oxigen constant gràcies als seus processos metabòlics.

Però a part de la seva funció vital que té d'important l'oxigen? Aquest element químic té una alta capacitat corrosiva. Pot reaccionar amb una gran quantitat d'elements presents a la superfície del planeta alterant completament les seves propietats. És a dir, és el principal causant de la meteorització química superficial d'origen atmosfèric. Un exemple clar d'aquest fet és l'oxidació del ferro. Aquest metall és un component força abundant a l'escorça, el trobem formant part de la composició de molts minerals que un cop s'han meteoritzat a causa de l'acció de l'aigua són susceptibles a l'oxidació.
Tot i que la capacitat que té l'atmosfera de meteoritzar és molt gran, aquesta no és l'únic procés geològic que pot realitzar. La rotació de la terra junt amb l'escalfament del Sol provoca moviment en les capes atmosfèriques. Són les anomenades corrents de coriolis, que són corrents d'aire molt forts que succeeixen a les capes altes de l'atmosfera i que a més són a nivell planetari. Tot i que pot semblar que un fet que succeeix a centenars de metres d'altitud no ens hauria d'afectar, resulta que això no és així. Les corrents d'aire a gran altitud arrosseguen l'aire de les capes més baixes creant corrents que generen vent. I és la capacitat de transport del vent el que més influeix a l'hora de modelar el relleu en determinades zones del planeta.
Ara hem de pensar en quins factors són els que afavoreixen l'acció geològica del vent ja que no tots els climes de la terra són susceptibles a ser-hi erosionats per aquesta causa. Això és degut un altre cop a l'acció de la flora. Com veurem en un pròxim post, els éssers vius del regne plantae tenen una alta capacitat d'atrapar i fixar el sol gràcies a les seves arrels de manera que una zona molt poblada d'arbres i arbustos el vent no es podrà endur el sol amb la seva força. Per tant unes condicions favorables a la vida evitaran l'erosió eòlica, mentre que unes condicions adverses l'afavoriran. I quines són les condicions més favorables per a la vida? L'abundància d'aigua i un clima temperat. Però ara ens ve un altre pregunta, que passa si ens anem al nord, on les temperatures són baixes però hi ha humitat? Bé, en aquest cas, l'aigua gelada és la que s'encarregaria de fixar el sol al terra i evitar així que el vent se l'emporti. Per tant vist això, la situació més favorable per a l'erosió eòlica és un clima càlid i molt sec. Si voleu veure com actuaria el vent en les diferents situacions descrites, seguiu el següent enllaç.
Tal com hem vist, serà el climes desèrtics o àrids on el vent tindrà un gran protagonisme. Però com ho fa? El vent té una gran capacitat de transport, pot arrossegar grans extensions de terra en qüestió de mesos, les tempestes de sorra són molt agressives i poden canviar completament el paisatge en qüestió d'hores. Així doncs, com més força tingui una bafarada d'aire més quantitat de material podrà aixecar. No obstant això no el podrà aixecar molts metres d'altitud tret de casos excepcionals. Per tant normalment el que fa el vent és aixecar la sorra que troba al terra i la porta uns quants metres fins que aquesta xoca amb els relleus elevats. És a dir, que el causant principal de l'acció eòlica no és només vent sinó el material que arrossega. Podeu veure una animació sobre aquest fet si seguiu el següent enllaç.

Les morfologies que provocarà el vent en aquests casos seran diverses. Tal i com podem veure a la imatge, tant tenim morfologies erosives com són les superfícies alveolars o els relleus en bolet, a més dels regs i les hamades pròpies de de deserts pedregosos, com podem trobar morfologies més aviat sedimentàries com són les dunes.

La morfologia de les dunes dependrà sempre de la constància de les corrents d'aire, tant en direcció com en sentit. Així doncs podem trobar formes molt diverses:

Bé, fins aquí l'acció geològica del vent, ja només queda l'acció geològica dels éssers vius per donar per finalitzat aquest bloc de processos geològics externs.

Fins un altre!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada